Alcohol drinks |

VERMOUTH/APÉRITIF                  100ml                        1000 ml

Martini Bianco .......................210,00 RUB .................2100,00 RUB.
Martini Dry ............................210,00 RUB .................2100,00 RUB.
Campari ..................................210,00 RUB .................2100,00 RUB.

 

 VODKA                                              50ml                                500ml
“Our tradition” (Russia) .......80,00 RUB......................800,00 RUB.
Bulbash (Belarus)....................90,00 RUB......................900,00 RUB.
Russian Standard (Russia)...180,00 RUB ...................1800,00 RUB.
Royal Gold (Russia) ............180,00 RUB.....................1800,00 RUB.

 FINLANDIA…....…….….180,00 RUB ...................1800,00 RUB.

 

 TEKILA                                               50ml                              500ml

  Olmeca silver 50/500 ml…….250,00 RUB………….2500,00 RUB.

  Olmeca gold 50/500ml……….220,00 RUB……..…..2200,00 RUB.

  

  RUM                                                        50ml                        500ml

Bacardi black ………………………160,00RUB….....…1600,00 RUB.

Bacardi superior …………………...160,00 RUB……...1600,00 RUB.

 

WHISKY                                                    50ml                      500ml
Early Times.......................................190,00 RUB............1900,00 RUB.

Jameson ...........................................260,00 RUB.............2600,00 RUB.
J. Walker Red Label .........................250,00 RUB ..........2500,00 RUB.
J. Walker Black Label.......................290,00 RUB...........2900,00 RUB.
Jack Daniels ....................................240,00 RUB.............2400,00 RUB.

Chivas Regal………….........................300,00 RUB..........6000,00 RUB.

 

 JIN                                                                50ml                  500ml

Beefeater………….........................230,00 RUB............2300,00 RUB.

COGNAC                                                     50ml                    500ml
ARARAT 3*(Armenia)..................240,00 RUB ......... 2400,00 RUB
.
ARARAT 5* (Armenia..................280,00 RUB ........
.. 1700,00 RUB.
Remy Martin VS (France) ..........500,00 RUB............5000,00 RUB.
Remy Martin VSOP (France)......650,00 RUB ..........6500,00 RUB.

Hennessy VS (France)................500,00 RUB ............5000,00 RUB.
Hennessy
VSOP (France)...........700,00 RUB .......... 7000,00 RUB.

 

      

LIQUEUR                                            50ml                           500ml
Cointreau............................. 150,00 RUB ....................1500,00 RUB.
Baileys ...................................220,00 RUB ..................2200,00 RUB.
Limoncello.............................230,00 RUB ...................2300,00 RUB.
Malibu ...................................85,00 RUB......................850,00 RUB.
Jägermeister..........................380,00 RUB....................3800,00 RUB.

WINES

Seasonal offer:                                         200ml                                     1000ml
Mulled wine classic..............................200 RUB. ............................ 1000 RUB.
(red dry wine, honey, brandy, fruit, spices) 

SPARKLING WINE                               100ml                           750ml
Lambrusco (Italy) white/red .................---.............................900,00 RUB.

(Semi-sweet)

Champagne “Lev Golitsyn” (Russia)….100,00..............….. 1125,00 RUB.

(Semi-sweet, semi-dry, Brut (dry)
Morando, Moscato Spumante (Italy) white.........................1125,00 RUB.
CAVA NUVIANA (Spain)..…............….180,00RUB...............1350,00 RUB.

(Semi-sweet, semi-dry, Brut (dry)

CHILE                                                                                                 750ml
"Pacifico Sur" Chardonnay...............................….………..….....1350,00RUB.

(dry white wine)
 "Pacifico Sur",Cabernet Sauvignon............................................1350,00RUB.

(dry white wine)
"Pacifico Sur",Merlot …………..……………………………….1350,00RUB.

(dry red wine)

 

FRANCE                                            100ml                                      750ml
"Ronron"...................................120,00 RUB ..................................900,00 RUB.

(semi-sweet white or red)

 

GEORGIA                                          100ml                                    750ml
Saperavi (red dry)............................180 RUB...............................1350,00 RUB.
Kindzmarauli(red semi-sweet)........170 RUB...............................1275,00 RUB.

   

ITALY                                                                  100ml                       750ml

Il Portone Pinot Grigio Veneto …………….160RUB..........….1200,00 RUB.

(white dry)

Boccantino Nero d'Avola, Terre Siciliane…160RUB...............1200,00 RUB.

(red semi-dry)

Portobello Nero d`Avola Terre Siciliane160RUB…….….1200,00 RUB.

(red semi-dry)

"Palazzo Nobile" Chianti Riserva ………………………….…1300,00 RUB.

(red dry)

 

SPAIN                                                             100ml                       750ml

"Sansegre" Tinto, ……….….……………180RUB……….……1350,00 RUB.

(red dry)

"Sansegre" Crianza, …….……...…..……180 RUB.…….……..1350,00 RUB.

(red dry)

Videncia  Viura Blanco.…….……...……160 RUB….………...1200,00 RUB.

(white semi-dry)

 

South Africa

"Afrikaa Park" Pinotage …………………180 RUB..……….....1350,00 RUB.

(red dry)

Мы Вконтакте

Мы в Instagram